Magma-akademin arbetar med kursverksamhet och nätverksbygge.

 

Akademin logo 

Ansökningstiden till nästa kurs börjar snart!


Magma-akademin erbjuder unga vuxna i åldern 20–30 år en tvåspråkig kurs med fyra moduler som ger redskap för opinionsbildning och möjlighet att debattera aktuella samhällsfrågor. En viktig del av kursen är att skapa nya och naturliga nätverk över språkgränsen.

Magma-akademins sjätte kurs börjar i januari 2019. Ansökningstiden börjar snart!

 

Läs mer om den föregående kursens program här!