Magma-akademin arbetar med kursverksamhet och nätverksbygge.

 

Akademin logo 

Ansökningstiden till nästa kurs börjar på hösten.


Magma-akademin erbjuder unga vuxna i åldern 20–30 år en tvåspråkig kurs med fyra moduler som ger redskap för opinionsbildning och möjlighet att debattera aktuella samhällsfrågor. En viktig del av kursen är att skapa nya och naturliga nätverk över språkgränsen.

Magma-akademins femte kurs har avslutats i april 2018. Ansökningstiden till följande kurs börjar på hösten.

 

Läs mer om den föregående kursens program här!