Magma-akademin arbetar med kursverksamhet och nätverksbygge.

 

Akademin logo 

Akademin IV börjar i januari 2017


Magma-akademin erbjuder unga vuxna i åldern 20–30 år en tvåspråkig kurs med fyra moduler som ger redskap för opinionsbildning och möjlighet att debattera aktuella samhällsfrågor. En viktig del av kursen är att skapa nya och naturliga nätverk över språkgränsen.

Magma-akademins fjärde kurs börjar i januari 2017. Nästa gång du kan söka till Magma-akademin är under hösten 2017. 

 

Läs mer om kursens program här!