Magma-akademin har ordnats tre gånger tidigare, våren 2014, 2015 och 2016. Ny kurs, Akademin IV, börjar i januari 2017.

Mer information om kursen nedan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademin IV erbjuder svensk- och finskspråkiga unga vuxna i åldern 20 - 30 år en inblick i aktuella samhällsfrågor. Målet för utbildningsprogrammet är ett ökat intresse för samhälleliga och politiska frågor, tjänstemannakarriärer och karriärer inom diplomatin samt nätverksbildande och nya kontakter över språkgränserna. Programmet är tvåspråkigt, men deltagarna kan alltid använda sitt eget språk. Akademin IV består av fyra moduler samt en avslutande studieresa utomlands. 

Kursens innehåll

Kursens program är uppdelat i fyra moduler som består av inbjudna gästföreläsare, workshops, seminariediskussioner, skrivuppgifter samt fri samvaro. Som föreläsare engageras ledarskribenter, politiska partisekreterare, personer från statsförvaltningen och tredje sektorn, entreprenörer och yrkesdiplomater samt kulturella påverkare. Förutom tankesmedjan Magmas personal föreläser i år bl.a. följande personer:

Jörn Donner, författare och regissör

Johanna Korhonen, journalist

Katrine Marçal, kolumnist, Aftonbladet

Mikko Majander, verksamhetsledare, Kalevi Sorsa fonden

Tove Mellgren, Fores - den gröna liberala tankesmedjan

Paula Salovaara, journalist

Peter Nyman, journalist, MTV3

Jan-Erik Andelin, ledarskribent, KSF Media

Miia Savaspuro, kommunikatör, Ellun Kanat

Stefan Wallin, riksdagsman

Heidi Schauman, chefsekonom, Aktia

Juhana Vartiainen, riksdagsman

Risto E. J. Penttilä, VD, Centralhandelskammaren

Matti Klinge, professor emeritus

 

Ämnen som tas upp i de fyra modulerna är opinionsbildning, idétraditioner, statsförvaltning, ekonomi, utrikespolitik och frågor gällande nordiskt samarbete. Dessutom erbjuds studiebesök hos tjänstemän och representanter från den tredje sektorn.

Tid och plats 

Akademin IV går av stapeln under vårvintern 2017 med en modul per månad och avslutas med en gemensam studieresa. Kursen hålls huvudsakligen i Magmas utrymmen på Annegatan 16 i Helsingfors. Till programmet väljs ca 20 personer med kunskaper i både svenska och finska.

Kursens program kommer att se ut enligt följande:

16-17 januari     Modul 1: Om opinionsbildning

17-18 februari    Modul 2: Partipolitik

17-18 mars        Modul 3: Ekonomi och välfärdssamhällets utmaningar

21-22 april         Modul 4: Framtidsperspektiv   

23-25 april         Studieresa              

                                                                                                   

Kursens språk

Finska och svenska. Man behöver förstå båda språken eftersom programmet är tvåspråkigt. Däremot får man alltid tala och göra uppgifter på sitt eget språk.

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge deltagarna en social och politisk kompetens, dvs. en fördjupad inblick i dagens samhälle. Kursen består av föreläsningar, studiebesök och workshops. Föreläsare anlitas från olika samhälleliga områden.

Deltagaravgift

Att delta i Magma-akademins kurs kostar 130 euro. Akademin står för kostnader så som resor från annan ort i Finland, övernattning i Helsingfors samt studieresan utomlands.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som fyllt 20 och upp till runt 30 års ålder. Du är samhällsintresserad och förstår både svenska och finska i tal och skrift – du behöver inte kunna skriva eller tala det andra inhemska språket, alla skriftliga uppgifter skriver du på det språket som känns bättre.

Ansökan

Nästa tillfälle att ansöka till Magma-akademin är under hösten 2017. Sista ansökningsdag till Akademin IV var i november. De som antas till kursen meddelas personligen i början av december. De får då också ett mera detaljerat kursprogram med instruktioner för en förhandsuppgift. De antagna förväntas delta i alla modultillfällen.

Intyg

Efter avklarad kurs erhåller studenten ett intyg, där det framgår kursens innehåll och mål samt godkänd prestation.