Magma-akademin har ordnats årligen sedan 2014. Magma-akademins femte kurs, Akademin V, har avslutats i april 2018. Tidigare kurser har varit mycket efterfrågade och det finns ett begränsat antal platser till Akademin. Ansökningstiden till följande kurs börjar på hösten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademin V erbjuder svensk- och finskspråkiga unga vuxna i åldern 20 - 30 år en inblick i aktuella samhällsfrågor. Målet för utbildningsprogrammet är ett ökat intresse för samhälleliga och politiska frågor, tjänstemannakarriärer och karriärer inom diplomatin samt nätverksbildande och nya kontakter över språkgränserna. Programmet är tvåspråkigt, men deltagarna kan alltid använda sitt eget språk. Akademin V består av fyra moduler samt en avslutande studieresa utomlands. 

Kursens innehåll

Kursens program är uppdelat i fyra moduler som består av inbjudna gästföreläsare, workshops, seminariediskussioner, skrivuppgifter samt fri samvaro. Som föreläsare engageras ledarskribenter, politiska partisekreterare, personer från statsförvaltningen och tredje sektorn, entreprenörer och yrkesdiplomater samt kulturella påverkare. Förutom tankesmedjan Magmas personal har bl.a. följande personer medverkat under Akademin i år:

Jörn Donner, författare och regissör

Johanna Korhonen, journalist

Katrine Marçal, kolumnist, Aftonbladet

Mikko Majander, verksamhetsledare, Kalevi Sorsa – säätiö
Sixten Korkman, professor, Aalto yliopisto

Paula Salovaara, journalist och företagare

Peter Nyman, journalist, MTV3

Tove Mellgren, tankesmedjan Fores, Stockholm

Stefan Wallin, riksdagsledamot
Magnus Hertzberg, ekonomireporter, Yle

Heidi Schauman, chefsekonom, Aktia

Juhana Vartiainen, riksdagsledamot
Mats Nyman, chef för samhällsfrågor, Akava
Carina Geber-Teir, kommunikationsdirektör, OP
Atte Kaleva, forskare och magister i krigsvetenskap

Matti Klinge, professor emeritus

 

Ämnen som tas upp i de fyra modulerna är opinionsbildning, idétraditioner, statsförvaltning, ekonomi, utrikespolitik och frågor gällande nordiskt samarbete. Dessutom erbjuds studiebesök hos tjänstemän och representanter från den tredje sektorn.

Tid och plats 

Akademin V går av stapeln under vårvintern 2018 med en modul per månad mellan januari och april och avslutas med en gemensam studieresa. Kursen hålls huvudsakligen i Magmas utrymmen på Annegatan 16 i Helsingfors. Till programmet väljs ca 20 personer med kunskaper i både svenska och finska.

Datum för kursens program kommer att se ut enligt följande. 

11.1.2018          Startträff, get together med fri samvaro
12-13.1.2018     Modul 1: Om opinionsbildning

16-17.2.2018     Modul 2: Partipolitik

16-17.3.2018     Modul 3: Ekonomi och välfärdssamhällets utmaningar

20-21.4.2018     Modul 4: Framtidsperspektiv   

22-24.4.2018     Studieresa till Bryssel            

                                                                                                   

Kursens språk

Kursens språk är finska och svenska. Man behöver förstå båda språken eftersom programmet är tvåspråkigt. Däremot får man alltid tala och göra uppgifter på sitt eget språk. Engelska används vid behov. 

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge deltagarna en social och politisk kompetens, dvs. en fördjupad inblick i dagens samhälle. Kursen består av föreläsningar, studiebesök och workshops. Föreläsare anlitas från olika samhälleliga områden.

Deltagaravgift

Att delta i Magma-akademins kurs kostar 150 euro. Denna avgift inkluderar resor från annan ort i Finland upp till totalt 250 euro, övernattning i Helsingfors för dem som är i behov av det, middag och lunch under modulerna samt studieresan utomlands (flyg, hotell, middagar osv.).

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som fyllt 20 och upp till runt 30 års ålder. Du är samhällsintresserad och förstår både svenska och finska i tal och skrift – du behöver inte kunna skriva eller tala det andra inhemska språket, alla skriftliga uppgifter skriver du på det språket som känns bättre.

Ansökan

Ansökningstiden har avslutats. De som antas till kursen meddelas personligen i början av december. De får då också ett mera detaljerat kursprogram samt instruktioner för en förhandsuppgift. De antagna förväntas delta i alla modultillfällen.

Intyg

Efter avklarad kurs erhåller studenten ett intyg, där det framgår kursens innehåll och mål samt godkänd prestation.