Magma-akademin arbetar med kursverksamhet och nätverksbygge.

 

Akademin logo 

Ansökningstiden till Magma-akademin har avslutats.


Magma-akademin erbjuder unga vuxna i åldern 20–30 år en tvåspråkig kurs med moduler som ger redskap för opinionsbildning och möjlighet att debattera aktuella samhällsfrågor. En viktig del av kursen är att skapa nya och naturliga nätverk över språkgränsen.

Magma-akademins sjätte kurs har startar i januari 2019. Nästa gång kan du ansöka till Magma-akademin hösten 2019. 

 

Läs mer om kursen här!