Magma-akademin har ordnats årligen sedan 2014. Den sjätte Magma-akademin pågår som bäst. Nästa gång kan du ansöka till Magma-akademin på hösten 2019. Tidigare kurser har varit mycket efterfrågade och det finns ett begränsat antal platser till Akademin. Läs mer om kursen nedan.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademin VI erbjuder svensk- och finskspråkiga unga vuxna i åldern 20 - 30 år en inblick i aktuella samhällsfrågor. Målet för utbildningsprogrammet är ett ökat intresse för samhälleliga och politiska frågor, tjänstemannakarriärer och karriärer inom diplomatin samt nätverksbildande och nya kontakter över språkgränserna. Programmet är tvåspråkigt, men deltagarna kan alltid använda sitt eget språk. Akademin VI består av tre moduler samt en avslutande studieresa utomlands. 

Kursens innehåll

Kursens program är uppdelat i tre moduler som består av inbjudna gästföreläsare, workshops, seminariediskussioner, skrivuppgifter samt fri samvaro. Som föreläsare engageras ledarskribenter, politiska partisekreterare, personer från statsförvaltningen och tredje sektorn, entreprenörer och yrkesdiplomater samt kulturella påverkare. Det exakta programmet slås fast småningom. Förutom tankesmedjan Magmas personal har bl.a. följande personer medverkat under tidigare Akademier.

 

 

Heikki Aittokoski, utrikesredaktör, Helsingin Sanomat

Staffan Bruun, författare

Jörn Donner, författare och regissör

Maria Grundström, organisationschef, SFP

Fredrik Guseff, partisekreterare, SFP

Andreas Johansson Heinö, förlagschef, Timbro & rektor för Stureakademin (Stockholm, Sverige)

Magnus Hertzberg, ekonomiredaktör, Yle

Hanne Huvila, specialsakkunnig, inrikesministeriet

Mikael Jungner, jur.lic och riksdagsledamot

Sixten Korkman, professor, Aalto universitetet

Vava Lunabba, specialsakkunning, justitieministeriet

Mikko Majander, docent i politisk historia, samhällsanalytiker, Magma

Linda Mannila, utbildare, forskare och samhällsentreprenör

Lia Markelin, phD, samhällsanalytiker, Magma

Håkan Mattlin, tidigare överdirektör på undervisnings- och kulturministeriet

Olav S Melin, emeritus chefredaktör

Peter Nyman, journalist, MTV3

Risto E.J. Penttilä, verkställande direktör Nordic West Office (Miltton)

Paula Salovaara, journalist/företagare 

Heidi Schauman, chefsekonom, Aktia

Peter Stenlund, tidigare statssekreterare för utrikesministeriet

Christoffer Taxell, politiker, företagsledare och tidigare kansler för Åbo Akademi

Anneli Temmes, verkställande direktör, HAUS

 

Ämnen som tas upp i modulerna är opinionsbildning, idétraditioner, statsförvaltning, ekonomi, utrikespolitik och frågor gällande nordiskt samarbete. Dessutom erbjuds studiebesök hos tjänstemän och representanter från den tredje sektorn.

Tid och plats 

Akademin VI går av stapeln under vårvintern 2019 med en modul per månad mellan januari och mars och avslutas med en gemensam studieresa i april. Kursen hålls huvudsakligen i Magmas utrymmen på Annegatan 16 i Helsingfors. Till programmet väljs ca 20 personer med kunskaper i både svenska och finska.

Datum för kursens program kommer att se ut enligt följande:

10.1.2019          Startträff, get together med fri samvaro

11-12.1.2019     Modul 1: Om opinionsbildning

15-16.2.2019     Modul 2: Politik och statsförvaltning

15-16.3.2019     Modul 3: Ekonomi och innovation

7-9.4.2019         Studieresa till Bryssel            

                                                                                                   

Kursens språk

Kursens språk är finska och svenska. Man behöver förstå båda språken eftersom programmet är tvåspråkigt. Däremot får man alltid tala och göra uppgifter på sitt eget språk. Engelska används vid behov. 

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge deltagarna en social och politisk kompetens, dvs. en fördjupad inblick i dagens samhälle. Kursen består av föreläsningar, studiebesök och workshops. Föreläsare anlitas från olika samhälleliga områden.

Deltagaravgift

Att delta i Magma-akademins kurs kostar 170 euro. Denna avgift inkluderar resor från annan ort i Finland upp till totalt 200 euro, övernattning i Helsingfors för dem som är i behov av det, middag och lunch under modulerna samt studieresan utomlands (flyg, hotell, middagar osv.).

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som fyllt 20 och upp till runt 30 års ålder. Du är samhällsintresserad och förstår både svenska och finska i tal och skrift – du behöver inte kunna skriva eller tala det andra inhemska språket, alla skriftliga uppgifter skriver du på det språket som känns bättre.

Ansökan

Ansökningstiden till Magma-akademin har avslutats. De som antas till kursen meddelas personligen senast i början av december. De får då också ett mera detaljerat kursprogram samt instruktioner för en förhandsuppgift. De antagna förväntas delta i alla modultillfällen.

Intyg

Efter avklarad kurs erhåller studenten ett intyg, där det framgår kursens innehåll och mål samt godkänd prestation.