Magma-akademin arbetar för ett liberalt Finland genom att bygga nätverk mellan de nationella språken i Finland. Vår målgrupp är nyfikna, samhällsintresserade människor i alla åldrar.

Magma-akademin grundades år 2010 för att öka förståelsen för och kunskapen om den nationella tvåspråkigheten i Finland.

Verksamheten:

Magma-akademins verksamhet består av bland annat kursverksamhet och nätverksbygge.

Målgruppen för Magma-akademins verksamhet är beslutsfattare, opinionsbildare, företagare, kulturarbetare och tjänstemän samt unga samhällsintresserade personer. För de här grupperna erbjuder Magma-akademin skräddarsydda helheter med varierande koncept beroende på önskemål och behov.

Magma-akademin består av två helheter; Akademin och övrig kursverksamhet. Akademin är en kurs riktad till samhällsintresserade personer i åldern 20-30 och inom kursverksamheten erbjuds skräddarsydda kurser om tvåspråkighet för den offentliga sektorn, näringslivet och organisationer.

Läs mer om Akademin.